+90 (212) 337 3702
info@anaokulukurulumu.com

Sıkça Sorulan Sorular

طراحی سایتطراحی وب سایتarshaweb.comravaghedalat.comپارتیشنپارتیشن دوجدارهپارتیشن اداریپارتیشن

Anaokulu Nasıl açılır, ne gibi işlemler yapılır?

Nasıl açılır, ne gibi işlemler yapılır?

Cevap: Okul öncesi kurum açmak, bina bulmak veya inşa etmekle başlar, iç yapılanma, okul ruhsatı alma, işlemi sonlandırır.

Anaokulu açmak için kişide herhangi bir özellik aranıyor mu? Örneğin yüksek okul mezunu olmak veya öğretmen olmak gibi.

Cevap: Anaokulu açmak için ilköğretim mezunu ve yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak yeterlidir. Açacak olan kişi şirkette olabilir, şahıs da olabilir. Kendisi kurucu veya uygun göreceği bir kişi de kurucu temsilcisi olabilir.

Anaokulu açmak için hangi kurumlardan izin almak gerekiyor bunun maliyeti nedir ve bu iznin çıkması ne kadar sürer?

Cevap: Anaokulu açmak için öncelikle, açılacak yerin, Okul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Daha sonra ilgili evraklar hazırlanarak, İtfaiye, Bayındırlık, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve binanın Teknik Raporlarının alınması ile Milli Eğitim Bakanlığından da izin alınmak suretiyle kurum açılabilir. Kurum açma maliyeti ise 8 – 10 bin TL arasında değişmektedir. Yönetmeliklere uyan kurumlar yaklaşık 30 günde izin alınarak açılabilir.

İzin başvurusu yaparken yerin kira kontratını da istiyorlar mı? Ayrıca izin çıkıncaya kadar yer kirasını ödemek zorunda kalabiliriz?

Cevap: Kira kontratı istenmekle birlikte, binanın tapusu ile inşaat yapı ruhsatının da fotokopisi gerekmektedir. Ancak kira kontratının noterden tastiklenmesi, gerekmediği gibi, kurum açma izni çıkıncaya kadar maliyeye herhangi bir vergi ödememeniz için kontratta yazmanız gerekenleri bizden sözlü yüz yüze öğrenebilirsiniz. Kira ödemesi ise sizin kiralayanla olan anlaşmanıza bağlıdır.

Anaokulu yapmak istediğim bina içi, standartlara uymuyorsa yapılması gereken nedir?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen bina içi yerleşim metrekaresi uymuyorsa Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre tadilat ve bina içinde değişiklikler bizle görüşerek yapmanız gerekebilir. Örneğin tavan yüksekliği, sınıf olacak yerlerin uygun metrekare düzenleri, yangın çıkışları, yemekhane, mutfak, müdür odası vb…(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Standartlar Yönergesi Madde:22)  Maliyet ise yapılacak işe göre değişir. Ancak yeri kiralamadan ve tadilat yapmadan önce bizleri ararsanız gerekli bilgileri sizinle paylaşabilir, düşüncelerimizi söyleyebiliriz.(Herhangi bir ücret talep edilmez)

Anaokulu yapılmak istenen binanın yerinde neler olması zorunludur? Kriterler neler olmalıdır?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen binanın öncelikle bahçesinin bulunması gerekir. Zaten öğrenci kontenjanında da bahçenin büyüklüğü önemli bir etkendir. Ayrıca, Binanın giriş katta olması da bir avantaj olmakla birlikte 1. ve 2. katta da olabilir. Bahçe ile anaokulu binası bağlantılı olmalıdır. Merdiven genişliklerinin yine Standartlar yönergesine uyması şarttır.

Anaokulu eğitim programını Milli Eğitim Bakanlığımı yoksa başka bir müdürlük mü veriyor?

Cevap: Okul öncesi eğitim kurumları, Milli EğitimBakanlığı Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı ve aylık yayınlanan Tebliğler Dergisindeki programa göre eğitim verirler. Siz diğer anaokullarından farklı bir eğitim düşünüyorsanız bizlerle görüşerek yurt dışında uygulanan eğitim sistemini sizin okulunuza uygulayabiliriz.

Anaokulu açıldığında eğitim kadrosunda kimler olmalı ve yaklaşık aylık maaşları ne kadardır?

Cevap: Eğitim kadrosunda, Anaokulu müdürü (Stajyerliği kalkmış, en az 2 yıl özel öğretim kurumlarında veya resmi öğretim kurumlarında görev yapmış olmak, sınıf öğretmeni, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni ve Rehber öğretmen) Ayrıca 65 yaşını doldurmamış bu branşlardan emekli olmuş öğretmenler de müdür olabilirler. Okul öncesi yüksek okullardan mezun kişiler en az 1 öğretmen açılış için gereklidir. Açılıştan sonra  1 müdür, 1 öğretmen, memur ve hizmetli ile anaokulu kadrosunu oluşturabilir.Okul öncesi eğitim kurumlarında ayrıca, çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır. Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezi ve benzeri kuruluşlardan yararlanılır.Maaşlarda dengi resmi okullardaki maaş kadar maaşla çalışmak zorundadır. Çalıştırılan kişiler de SSK ya bildirilir.

Sizce bu işin toplam yatırım maliyeti ne kadar olur?

Cevap: Yatırım maliyeti, anaokulunun yerleşimine ve yapacağınız tercihlere göre değişebilir. Ancak unutulmamalı ki! Anaokuluna kayıt yaptırmaya gelen velide yaratacağı hava ve samimi sıcaklıkta çok önemlidir. Örneğin, Kayıt kabul biriminin, müdür odasının, yemekhanenin, mutfağın, yerleşimin temizliği ve düzeni vb… güveni arttıracağı gibi, tercihleri de kurumunuzdan yana değiştirecektir. Yaklaşık maliyetler ise kullanacağınız mobilya, anaokulu malzemesi ile birlikte 20.000 – 100.000 YTL arasında değişebilmektedir.

Sizce kaç öğrenciden sonra işletme kar eder duruma geçebilir?

Cevap: Anaokulu yapmak istediğiniz yer ve bölgeye göre değişebilir. Normal de açılan anaokulu 30 öğrenciden alınan aylık 400 – 500 YTL den sonra kara geçebilir. Daha fazla alındığında ise (750 – 1.000 Ytl veya üzeri gibi) kar oranı daha da artar. Konu ile ilgili olarak kayıt ve reklam konusunda da sizlere yardımcı olabiliriz.

Yemek ve servis hizmetini dışarıdan almak mı, yoksa kendimizin yapması mı daha karlıdır?

Cevap: Yemek konusu tamamen sizin tercihiniz olmalıdır. Dışarıdan almak her zaman daha pahalıya mal olacaktır. O nedenle sizin bir aşçı ile yemek pişirmeniz daha az maliyetli olacaktır.

Anaokulu açarken uygun görülen isim önemlimidir? Yoksa belli marka olmuş isimlerin patentini almak mı daha uygun olur?

Cevap: Anaokuluna düşündüğünüz ismi verirken, öncelikle konulacak anaokulu isminin başka bir anaokulunda konulmamış olması veya daha önce isim verilmiş anaokulu isimlerini çağrıştırmaması, Türkçe isim olması (Yabancı kelime bulunmaması), vb… olması gerekir. (Özel öğretim kurumlarının ad ve unvanlarının, başka özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasında, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/06/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.)Anaokulu açmak için uygun görülen yerde çevre şartlarına göre düşünmenizi öneririz. Veli ve çocuklara sempatik geleceğini düşündüğünüz isimler konulabilir. Marka olmuş anaokulu isimleri pek o kadar önemli olmamakla birlikte, öncelikle veliye güven ve sıcaklık göstermeniz, vereceğiniz hizmet, belki sizin ileride marka isimleri geride bırakmanıza neden olabilecektir.

Kurum açıldıktan öğrenci kayıtları ve her şey tamamlandıktan sonra yapılacak olan zorunlu resmiyet işlemleri neler olabilir. Ayrıca anaokulunun denetlenmesi konusunda yapılacak işlemler neler olabilir?

Cevap: “Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür” yönergesine göre, tutulması zorunlu olan milli eğitime bağlı defterler, SSK ve maliyeye ait defterler vb… bulunması gerekir. Bu konuda eğitim danışmanlık birimimizden yardım alabilirsiniz. Denetlenmesini Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, SSK müfettişleri, Maliye Müfettişleri tarafından yapılabilir. Ancak genellikle Milli Eğitim müfettişlerince bazı zamanlarda denetlemeler yapılmaktadır.

[/vc_toggle]

Anaokulu açmak için kişide herhangi bir özellik aranıyor mu? Örneğin yüksek okul mezunu olmak veya öğretmen olmak gibi.

Cevap: Anaokulu açmak için ilköğretim mezunu ve yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak yeterlidir. Açacak olan kişi şirkette olabilir, şahıs da olabilir. Kendisi kurucu veya uygun göreceği bir kişi de kurucu temsilcisi olabilir.

Anaokulu açmak için hangi kurumlardan izin almak gerekiyor bunun maliyeti nedir ve bu iznin çıkması ne kadar sürer?

Cevap: Anaokulu açmak için öncelikle, açılacak yerin, Okul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Daha sonra ilgili evraklar hazırlanarak, İtfaiye, Bayındırlık, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve binanın Teknik Raporlarının alınması ile Milli Eğitim Bakanlığından da izin alınmak suretiyle kurum açılabilir.

Kurum açma maliyeti ise 8 – 10 bin TL arasında değişmektedir. Yönetmeliklere uyan kurumlar yaklaşık 30 günde izin alınarak açılabilir.

İzin başvurusu yaparken yerin kira kontratını da istiyorlar mı? Ayrıca izin çıkıncaya kadar yer kirasını ödemek zorunda kalabiliriz?

Cevap: Kira kontratı istenmekle birlikte, binanın tapusu ile inşaat yapı ruhsatının da fotokopisi gerekmektedir. Ancak kira kontratının noterden tastiklenmesi, gerekmediği gibi, kurum açma izni çıkıncaya kadar maliyeye herhangi bir vergi ödememeniz için kontratta yazmanız gerekenleri bizden sözlü yüz yüze öğrenebilirsiniz. Kira ödemesi ise sizin kiralayanla olan anlaşmanıza bağlıdır.

Anaokulu yapmak istediğim bina içi, standartlara uymuyorsa yapılması gereken nedir?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen bina içi yerleşim metrekaresi uymuyorsa Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre tadilat ve bina içinde değişiklikler bizle görüşerek yapmanız gerekebilir. Örneğin tavan yüksekliği, sınıf olacak yerlerin uygun metrekare düzenleri, yangın çıkışları, yemekhane, mutfak, müdür odası vb…(Okul Öncesi Eğitim Kurumları Standartlar Yönergesi Madde:22)  Maliyet ise yapılacak işe göre değişir. Ancak yeri kiralamadan ve tadilat yapmadan önce bizleri ararsanız gerekli bilgileri sizinle paylaşabilir, düşüncelerimizi söyleyebiliriz.(Herhangi bir ücret talep edilmez)

Anaokulu yapılmak istenen binanın yerinde neler olması zorunludur? Kriterler neler olmalıdır?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen binanın öncelikle bahçesinin bulunması gerekir. Zaten öğrenci kontenjanında da bahçenin büyüklüğü önemli bir etkendir. Ayrıca, Binanın giriş katta olması da bir avantaj olmakla birlikte 1. ve 2. katta da olabilir. Bahçe ile anaokulu binası bağlantılı olmalıdır. Merdiven genişliklerinin yine Standartlar yönergesine uyması şarttır.

Anaokulu eğitim programını Milli Eğitim Bakanlığımı yoksa başka bir müdürlük mü veriyor?

Cevap: Okul öncesi eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı ve aylık yayınlanan Tebliğler Dergisindeki programa göre eğitim verirler. Siz diğer anaokullarından farklı bir eğitim düşünüyorsanız bizlerle görüşerek yurt dışında uygulanan eğitim sistemini sizin okulunuza uygulayabiliriz.

Anaokulu açıldığında eğitim kadrosunda kimler olmalı ve yaklaşık aylık maaşları ne kadardır?

Cevap: Eğitim kadrosunda, Anaokulu müdürü (Stajyerliği kalkmış, en az 2 yıl özel öğretim kurumlarında veya resmi öğretim kurumlarında görev yapmış olmak, sınıf öğretmeni, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni ve Rehber öğretmen) Ayrıca 65 yaşını doldurmamış bu branşlardan emekli olmuş öğretmenler de müdür olabilirler. Okul öncesi yüksek okullardan mezun kişiler en az 1 öğretmen açılış için gereklidir. Açılıştan sonra  1 müdür, 1 öğretmen, memur ve hizmetli ile anaokulu kadrosunu oluşturabilir.Okul öncesi eğitim kurumlarında ayrıca, çocuk sağlığı konusunda uzman bir tabibin bulunması esastır. Okul tabibinin bulunmaması durumunda sağlık hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlık ocakları varsa sağlık eğitim merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezi ve benzeri kuruluşlardan yararlanılır.Maaşlarda dengi resmi okullardaki maaş kadar maaşla çalışmak zorundadır. Çalıştırılan kişiler de SSK ya bildirilir.

Sizce bu işin toplam yatırım maliyeti ne kadar olur?

Cevap: Yatırım maliyeti, anaokulunun yerleşimine ve yapacağınız tercihlere göre değişebilir. Ancak unutulmamalı ki! Anaokuluna kayıt yaptırmaya gelen velide yaratacağı hava ve samimi sıcaklıkta çok önemlidir.

Örneğin, Kayıt kabul biriminin, müdür odasının, yemekhanenin, mutfağın, yerleşimin temizliği ve düzeni vb… güveni arttıracağı gibi, tercihleri de kurumunuzdan yana değiştirecektir. Yaklaşık maliyetler ise kullanacağınız mobilya, anaokulu malzemesi ile birlikte 20.000 – 100.000 YTL arasında değişebilmektedir.

Sizce kaç öğrenciden sonra işletme kar eder duruma geçebilir?

Cevap: Anaokulu yapmak istediğiniz yer ve bölgeye göre değişebilir. Normal de açılan anaokulu 30 öğrenciden alınan aylık 400 – 500 YTL den sonra kara geçebilir. Daha fazla alındığında ise (750 – 1.000 Ytl veya üzeri gibi) kar oranı daha da artar. Konu ile ilgili olarak kayıt ve reklam konusunda da sizlere yardımcı olabiliriz.

Yemek ve servis hizmetini dışarıdan almak mı, yoksa kendimizin yapması mı daha karlıdır?

Cevap: Yemek konusu tamamen sizin tercihiniz olmalıdır. Dışarıdan almak her zaman daha pahalıya mal olacaktır. O nedenle sizin bir aşçı ile yemek pişirmeniz daha az maliyetli olacaktır.

Anaokulu açarken uygun görülen isim önemlimidir? Yoksa belli marka olmuş isimlerin patentini almak mı daha uygun olur?

Cevap: Anaokuluna düşündüğünüz ismi verirken, öncelikle konulacak anaokulu isminin başka bir anaokulunda konulmamış olması veya daha önce isim verilmiş anaokulu isimlerini çağrıştırmaması, Türkçe isim olması (Yabancı kelime bulunmaması), vb… olması gerekir. (Özel öğretim kurumlarının ad ve unvanlarının, başka özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasında, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/06/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.)Anaokulu açmak için uygun görülen yerde çevre şartlarına göre düşünmenizi öneririz. Veli ve çocuklara sempatik geleceğini düşündüğünüz isimler konulabilir. Marka olmuş anaokulu isimleri pek o kadar önemli olmamakla birlikte, öncelikle veliye güven ve sıcaklık göstermeniz, vereceğiniz hizmet, belki sizin ileride marka isimleri geride bırakmanıza neden olabilecektir.

Kurum açıldıktan öğrenci kayıtları ve her şey tamamlandıktan sonra yapılacak olan zorunlu resmiyet işlemleri neler olabilir. Ayrıca anaokulunun denetlenmesi konusunda yapılacak işlemler neler olabilir?

Cevap: “Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür” yönergesine göre, tutulması zorunlu olan milli eğitime bağlı defterler, SSK ve maliyeye ait defterler vb… bulunması gerekir. Bu konuda eğitim danışmanlık birimimizden yardım alabilirsiniz.

Denetlenmesini Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, SSK müfettişleri, Maliye Müfettişleri tarafından yapılabilir. Ancak genellikle Milli Eğitim müfettişlerince bazı zamanlarda denetlemeler yapılmaktadır.

[/vc_column][/vc_row]